a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Turuncu Grafik .

9:00 - 18:00

Çalışma Saatlerimiz.

(0212) 231 97 16

Danışmak için bizi arayın.

Facebook

Twitter

Search
Menu
ceza-hukuku-750x250

Ceza yargılamasının soruşturma ve kovuşturma evrelerinde müvekkillerimizin hakları savunulmakta; mağdur konumdaki müvekkillerimizin ceza davasına katılması sağlanarak ceza adaletinin yerini bulmasına yardımcı olunmaktadır. Bu kapsamda Aksakal Hukuk Bürosu ;

Kasten Adam Öldürme Suçu

Taksirle Adam Öldürme Suçu

Kasten Adam Yaralama Suçu

Taksirle Adam Yaralama Suçu

Tehdit Suçu

Şantaj Suçu

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu

İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu

Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi

Haksız Arama Suçu

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

Hakaret Suçu

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Bedelsiz Kalmış Senedi Kullanma Suçu

Basit ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçları

Hileli ve Taksirli İflas Suçları

Karşılıksız Yararlanma Suçu

Suç eşyasının satın alınması Suçu

Yağma Suçu

Hırsızlık

Mala Zarar Verme Suçu

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu

Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma Suçu

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

Mühürde Sahtecilik Suçu

Özel Belgede Sahtecilik Suçu

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu

Zimmet Suçu

İrtikap Suçu

Rüşvet Suçu

Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Görevi Yaptırmamak için Direnme Suçu

İftira Suçu

Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu

Çevrenin Taksirle Kirletilmesi Suçu

İmar Kirliliğine Neden Olunması Suçu

Gürültüye Neden Olma Suçu

Yalan Tanıklık Suçu

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu

Siyasal veya Askeri Casusluk Suçu

Vergi Kaçakçılığı Suçları

Gümrük Kaçakçılığı Suçları

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu

Bankacılık Suçları

Sigortacılık Suçları Sermaye Piyasasında Gerçeğe Aykırılıktan Doğan Suçlar

İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

Enerji Piyasası Suçları

Rekabet Suçları

Ticari Sır ve Bankacılık Sırrının İfşası Suçu

Mal ve Hizmet Satımından Kaçınma Suçu

Bilişim Suçları

İnternet Suçları

 

Konusunda müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.